VI HAR FLYTTAT!

Bowling Arena har lämnat Racketcentrum och flyttat verksamheten till Bowling City vid Idrottshuset i Jönköping.
För mer info kontakta oss på 036-71 48 40, info@bowlingcity.se eller besök www.bowlingcity.se.

Du kommer strax att skickas till Bowling City's hemsida: